استاد محمدرضا گلستانی

۸۰۰.۰۰۰ تومان

+ کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
+ کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

error: Alert: Content selection is disabled!!