شرایط و قوانین فعالیت در مای استاد

۱.کاربران با ثبت‌نام در پلتفرم مای استاد، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ کاربران از پلتفرم، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در سایت  در دسترس است.

۲. سایت مای استاد، بعد از ثبت درخواست شاگردان، اقدام به معرفی استاد خصوصی به آن‌ها می‌نماید. کارشناسان و سیستم سایت مای استاد تمام تلاش خود را برای اخذ اطلاعات کامل از شاگردان می‌کند و موارد امنیتی در خصوص معرفی استاد به شاگرد را رعایت می‌نماید. با این وجود، اساتید با مسئولیت خود برای تدریس به منزل شاگرد مراجعه می‌کنند و مای استاد هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط استاد با شاگرد نخواهد داشت. به عبارتی مای استاد صرفا ارتباط بین استاد و شاگرد را هماهنگ می‌کند و به هیچ عنوان تضمینی درمورد نیات و قصد شاگرد به استاد یا بالعکس نمی‌تواند ارائه نماید.

۳. نظر به اینکه در حال حاضر هویت و اطلاعات ارائه شده توسط شاگردان توسط مای استاد بطور قطعی قابل راستی آزمایی نمی‌باشد.، مای استاد هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال اطلاعات ارائه شده توسط شاگردان چه از طریق تماس تلفنی و چه از طریق ارسال درخواست معرفی استاد از طریق سایت ندارد. اما مای استاد تمام تلاش خود را در این راستا انجام می دهد.

۴. امکان درخواست اساتید خانم برای دانش آموزان آقا در حال حاضر صرفا توسط بستگان نزدیک دانش آموز دارای جنسیت خانم امکان پذیر می‌باشد.

۵. نظرات ارائه شده توسط دانش آموزان، بیوگرافی و سایر مواردی که مربوط به نمایش در وبسایت مای استاد می شود توسط مای استاد برای نمایش در سایت قابل تغییر می‌باشد و دانش آموز یا استاد حق اعتراض در این خصوص ندارد. اگرچه مای استاد سعی می‌کند تا حد ممکن تغییری ایجاد ننماید.

۶. همکاری مای استاد با اساتید تا زمانی ادامه دارد که استاد مطابق قوانین فعالیت نماید، در صورتی که فعالیت استادی بر اساس نظر مای استاد برای مجموعه مضر تشخیص داده شود، مای استاد می‌تواند همکاری با استاد مذکور را قطع نماید یا حساب کاربری او را حذف نماید.

۷. اساتید موظف هستند مبلغ حق معرفی مای استاد را در اسرع وقت و مطابق با دستور‌العمل‌های ابلاغی پرداخت نمایند. درصورت تخطی اساتید از پرداخت حق معرفی، مای استاد این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی اساتید در سایت اقدام نماید.

۸.علاوه بر راهکارهای تعبیه شده به منظور اطلاع از تعداد جلسات برگزار شده توسط استاد، معیار و ملاک اصلی مای استاد اعتماد به اظهارات اساتید می‌باشد. چنانچه استادی تخطی نماید و جلسات برگزار شده را به اطلاع مای استاد نرسانده یا با تبانی با شاگرد از پرداخت حق معرفی برای برخی از کلاس‌ها خودداری نماید، مای استاد این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی اساتید در سایت اقدام نماید.

 

۹. تمامی فعالیت های درسی، جلسات برگزار شده، جلسات جدید برای درس های دیگر در ارتباط با شاگرد معرفی شده توسط مای استاد طی ۳ سال بعد از زمان معرفی باید با اطلاع و مجوز از مای استاد باشد. لذا هرگونه برگزاری جلسه خصوصی بدون اطلاع مای استاد ضمن اینکه پشتیبانی استاد را از شاگرد و استاد سلب می کند، به محض اطلاع مجموعه،  پروفایل استاد غیرفعال می گردد.

۱۰- اکیدا لازم و ضروری است که استاد در خصوص تعهدات خود نسبت به شاگرد پایبند باشد. تماس سریع با شاگرد در زمان معرفی، پاسخ‌گویی به تماس‌های شاگرد پیش از جلسه اول و پس از آن، دریافت وجه به میزان توافق شده و سایر توافقات از جمله تعهدات استاد نسبت به شاگرد می‌باشد.

۱۱. در خصوص اختلافات بوجود آمده بین شاگرد، استاد یا بین استاد با مجموعه مای استاد، رای و نظر نهایی با پلتفرم مای استاد بوده و لازم الاجراست.

۱۲. اساتید و شاگردان موظف هستند در زمان توافق شده و ثبت شده کلاس را برگزار نمایند. در صورت لغو کلاس از سوی هریک از طرفین، طرف لغو کننده موظف است ۲۰ درصد از مبلغ جلسه را به عنوان خسارت به مای استاد پرداخت نماید.

۱۳. مای استاد با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران در پایان کلاس‌ها تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.