استاد علیرضا سعادت

۸۰۰.۰۰۰ تومان

+ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
+ کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

error: Alert: Content selection is disabled!!