مانا نقی پور مای استاد

مانا نقی پور

استان تدریس: تهران
نوع تدریس: آنلاین
دوره تدریس: تمامی مقاطع
دروس تدریس: فارسی ، زیست شناسی
امتیاز استاد: 300
ضمانت جلسه اول: بله

بیوگرافی

توضیحی درج نشده است.

ویدیو معرفی

رزرو کلاس با این استاد