پیام جهانی

پیام جهانی

استان تدریس: کرمانشاه
نوع تدریس: آنلاین
دوره تدریس: متوسطه دوم
دروس تدریس: شیمی
امتیاز استاد: 100
ضمانت جلسه اول: خیر

بیوگرافی

استاد پیام جهانی مدرس درس شیمی پایه و کنکور. به مدت ۷سال در مدارس غیرانتفاعی و موسسات تدریس میکنم

ویدیو معرفی

رزرو کلاس با این استاد