سیاوش مهدیقلی زاد

سیاوش مهدیقلی زاد

استان تدریس: تهران
نوع تدریس: حضوری و آنلاین
دوره تدریس: متوسطه دوم
دروس تدریس: زیست شناسی
امتیاز استاد: 500
ضمانت جلسه اول: بله

بیوگرافی

رتبه ۷۷ کنکور تجربی ۹۴ رتبه ۹۹ کنکور زبان ۹۴ پزشک عمومی - کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ایران دیپلم افتخار المپیاد آموزش پزشکی سرباز نخبه بنیاد ملی نخبگان پژوهشگر در مرکز تحقیقات بیمارستان مطهری

ویدیو معرفی

رزرو کلاس با این استاد