آیدین باباخانلو

آیدین باباخانلو

استان تدریس: تهران
نوع تدریس: حضوری
دوره تدریس: متوسطه دوم
دروس تدریس: هندسه
امتیاز استاد: 550
ضمانت جلسه اول: بله

بیوگرافی

به پشتوانه تجارب کاری و اجتماعی؛ در کنار نگرش مهندسی توان انتقال مطالب و آموزش مفهومی موضوع را دارم. معتقد به آموزش مفاهیم و اتکا بر قدرت تحلیل دانشجو هستم...

ویدیو معرفی

رزرو کلاس با این استاد